Zostałeś dyscyplinarnie zwolniony? Odwołaj się do Sądu.
pixabay.com
pixabay.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne jest szczególną formą zakończenia umowy o pracę i aby mogło być zastosowane muszą nastąpić naprawdę uzasadnione powody – bliżej określone przez ustawodawcę w art. 52 Kodeksu Pracy. Musi ono być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub tzw. rażącym niedbalstwie. W świetle judykatury Sądu Najwyższego, pracodawcy ten tryb rozwiązania umowy o pracę powinni stosować z wyjątkową ostrożnością.

Gdy otrzymany takie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę od naszego pracodawcy, a nie zgadzamy się z nim odwołajmy się do Sądu Pracy. Niech Sąd zweryfikuje, czy taki sposób rozwiązania umowy o pracę był uzasadniony. Uprawomocnienie się decyzji pracodawcy spowoduje, że informacja o tym, że byliśmy zwolnieni dyscyplinarnie na zawsze pozostanie już w naszych dokumentach osobowych (konkretnie w świadectwie pracy), co może nam utrudnić zdobycie nowej pracy.

 

Co ważne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Jeżeli zatem, Ty Pracowniku, masz jakiekolwiek wątpliwości co do trybu zwolnienia pozwól zweryfikować sprawę przez Sąd. Pamiętaj o terminie na odwołanie. Po nowelizacji Kodeksu Pracy masz na to 21 dni od dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Z kolei, Ty Pracodawco, rozważ czy jest w Twoim interesie podjęcie wątpliwej decyzji o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy, co wiąże się z ryzykiem przywrócenia pracownika do pracy przez Sąd i zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowania. Być może korzystniej jest w takiej sytuacji dokonać zwykłego wypowiedzenia, z powołaniem w uzasadnieniu zachowania pracownika, które mogłoby okazać się niewystarczającą przyczyną do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Skontaktuj się z nami!