ODRZUCENIE SPADKU
pixabay.com
Co należy zrobić, gdy nie chcemy dziedziczyć po naszych bliskich, którzy np. pozostawili wyłącznie lub głównie długi?

Są 3 proste sposoby:

  • idziemy do notariusza, gdzie składamy oświadczenie o odrzuceniu spadku (szybkie i mało sformalizowane rozwiązanie) – mamy na to tylko 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedzieliśmy się o tytule powołania lub;
  • idziemy do Sądu właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania i tam składamy wniosek o odebranie od nas ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku, po czym Sąd wyznaczy termin posiedzenia i wezwie nas – mamy na to tylko 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedzieliśmy się o tytule powołania lub;
  • zrzekamy się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy (jest to forma umowy zawieranej między przyszłym spadkodawcą, a przyszłym spadkobiercą), co wymaga formy aktu notarialnego.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Pamiętać należy, że odrzucenie powoduje, że do dziedziczenia dochodzi kolejny spadkobierca. Sytuacja jest prosta, gdy jest to osoba pełnoletnia – wówczas, jeżeli i ona nie chce dziedziczyć – musi również odrzucić spadek. Jeśli natomiast kolejnym spadkobiercą jest małoletni –  to w jego imieniu działać musi rodzic. W tym celu jako rodzice musimy złożyć w Sądzie rodzinnym wniosek o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

 

Jeżeli nadal masz wątpliwości jak skutecznie odrzucić spadek zarówno w imieniu własnym jak i swojego małoletniego dziecka zapraszamy do Kancelarii, pomożemy Ci przebrnąć przez całą procedurę.

 

Skontaktuj się z nami!