PODZIAŁ MAJĄTKU PRZY ROZWODZIE
pixabay.com
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami, o ile nie ustanowili innego majątkowego ustroju małżeńskiego, powstaje tzw. wspólność majątkowa. Wszystko co od tej pory gromadzimy stanowi wspólny majątek małżonków, poza pewną grupą przedmiotów tworzących tzw. majątek osobisty każdego z małżonków (jak np. majątek nabyty przed ślubem, majątek odziedziczony).

W chwili, gdy decydujemy się na zakończenie związku małżeńskiego naturalnie rodzi się pytanie jak i kiedy podzielić wspólny dorobek. Czy w toku postępowania rozwodowego możemy od razu załatwić kwestie podziału naszego wspólnego majątku? Istnieje taka możliwość.

Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 58 § 3) Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Oznacza to, że Sąd rozpoznając pozew o rozwód może pochylić się jednocześnie nad kwestią podziału majątku i załatwić ‘dwie sprawy’ w jednym postępowaniu. Jest to jednak możliwe tylko na wniosek i wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do składu majątku, jego wartości i sposobu podziału.

Jeśli strony nie potrafią jednoznacznie się w powyższych kwestiach dogadać, Sąd nie zajmie się podziałem majątku w trakcie rozwodu. W takiej sytuacji, po zakończeniu postępowania o rozwód celem uregulowania kwestii majątkowych, należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o podział majątku.

Kancelaria Prawna Brodziak- Grzyb oferuje pomoc prawną w sprawach o podział majątku dorobkowego.

 

Skontaktuj się z nami!