DŁUGI SPADKOWE. Jak ich uniknąć?
pixabay.com
Każdy chciałby zostać spadkobiercą pokaźnego majątku, obejmującego same aktywa. Często jednak pozostawione nam spadki to wyłącznie albo w przeważającej większości – długi, a co za tym idzie – kłopoty.

Co wówczas należy zrobić, aby uchronić siebie i swoje dzieci od ponoszenia odpowiedzialności za nie?

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie takie może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

Gdy spadek stanowią same długi, albo w znacznej mierze najlepiej odrzucić go w całości. Należy pamiętać, że złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku nie spowoduje samo w sobie, że nasze dzieci również nie będą dziedziczyć. Muszą odrzucić spadek na tych samych zasadach poprzez złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli są małoletnie w pierwszej kolejności koniecznym jest wystąpienie do Sądu Rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w ich imieniu.
 

Skontaktuj się z nami!