ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE Z OC SPRAWCY
pixabay.com
Miałeś wypadek i odniosłeś obrażenia? Możesz domagać się zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, których często błędnie używa się zamiennie. Tymczasem nie są to pojęcia tożsame, a każdy poszkodowany może domagać się wypłaty jednego i drugiego łącznie.

Odszkodowanie ma na celu naprawienie tzw. szkód majątkowych i nie chodzi tu jedynie o rzeczywistą stratę, którą poniósł poszkodowany, lecz także o utracone korzyści, które by osiągnął, jeśli do powstania szkody by nie doszło. Np. w przypadku uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia możemy domagać się zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki. Wszystkie wydatki należy udokumentować rachunkami bądź fakturami.

Z kolei szkodę niemajątkową czyli tzw. krzywdę ma rekompensować właśnie zadośćuczynienie. Chodzi tu o wszelkie cierpienia fizyczne (ból) oraz cierpienia psychiczne (lęk, strach) związane z wypadkiem.

Zazwyczaj konsekwencją jednego zdarzenia jest zarówno szkoda majątkowa, za którą należy się poszkodowanemu odszkodowanie, jak i krzywda za którą przysługuje zadośćuczynienie. W takim wypadku będą przysługiwać Ci oba roszczenia.

 

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed zakładami ubezpieczeń oraz na etapie postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu poniesionych szkód.

 

Skontaktuj się z nami!