Spadek a polisa na życie
pixabay.com
Odpowiedź brzmi – nie. Polisa na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a konkretnie według art. 922 § 2 Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Chodzi tu między innymi o prawo do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Co istotne – złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku nie pozbawia prawa do wypłaty sumy ubezpieczenia.

Powyższe oznacza, że osoby wskazane w polisie przez ubezpieczonego, po zgłoszeniu roszczenia, w ciągu 30 dni powinny otrzymać podane w polisie świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, z pominięciem sądowej procedury działu spadku.
 

Skontaktuj się z nami!