Skip to content

Katarzyna Brodziak-Grzyb – Radca Prawny

Słowo od Radcy Prawnego:

Szanowni Państwo, jako prawnik, w bezpośrednim kontakcie z Klientem staram się przede wszystkim słuchać, a następnie przedstawić i w miarę możliwości wyjaśnić każde zagadnienie w sposób zrozumiały i przystępny również dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z terminologią prawniczą. Szczególną wagę przywiązuję do budowania z Klientami relacji opartych na zaufaniu, które jest podstawą trwałej i efektywnej współpracy pomiędzy Klientem i radcą prawnym. Zawsze dążę do maksymalnego zaangażowania w prowadzone dla Państwa sprawy i gwarantuję również  pełne zaangażowanie pozostałych prawników współpracujących z Kancelarią. Starając się nieprzerwanie doskonalić posiadane umiejętności i korzystając z szerokiego wsparcia znakomitych współpracujących ze mną fachowców, moim celem jest, by nie żałowali Państwo przekroczenia progu mojej Kancelarii, do której serdecznie zapraszam.

Katarzyna Brodziak- Grzyb

Radca prawny Częstochowa

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Brodziak-Grzyb świadczy szerokie usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Naszym Klientom oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów prawnych oraz dochodzeniu swoich praw przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26 lok. 1, jednakże zasięg terytorialny i termin świadczonych usług jest dostosowany do potrzeb naszych Klientów.

Kancelaria założona została przez radcę prawnego Katarzynę Brodziak-Grzyb z myślą o stworzeniu firmy prawniczej gwarantującej najwyższy standard obsługi oraz zachowanie zasad etycznych właściwych dla zawodu radcy prawnego. Kilkuletnie doświadczenie prawnicze zdobyte podczas pracy w poznańskich i częstochowskich kancelariach radcowsko – adwokackich, specjalizujących się w wielu gałęziach prawa oraz odbyte liczne praktyki w instytucjach publicznych (Sądach, Prokuraturach, Urzędach), umożliwiają do każdej sprawy podejść indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Zdobyta praktyka, wiedza teoretyczna oraz zaangażowanie młodych i doświadczonych prawników Kancelarii są gwarancją, że nasi Klienci otrzymają specjalistyczną i satysfakcjonującą pomoc w kryzysowych sytuacjach na każdym etapie postępowania oraz najlepsze w danej sprawie rozwiązanie.

Pomoc prawna, którą świadczy Kancelaria odbywa się z zachowaniem zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a wszelkie informacje uzyskane od Klientów w związku z powierzonymi nam sprawami, chronione są ustawową tajemnicą zawodową, co zapewnia pełną dyskrecję i bezpieczeństwo.

Radca Prawny Katarzyna Brodziak-Grzyb – wiedzę, którą w praktyczny sposób wykorzystuje do świadczenia pomocy prawnej zdobywała podczas studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w toku  3 – letniej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu – zakończonej egzaminem radcowskim z wyróżnieniem. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem OP-1341 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Mając świadomość nieustannych zmian w prawie, stale poszerza i aktualizuje swoją wiedzę, uczestnicząc aktywnie w profesjonalnych szkoleniach dedykowanych prawnikom.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii na kolejnych zakładkach naszej strony internetowej oraz kontaktu z Kancelarią.

Kancelaria Częstochowa
Kancelaria Częstochowa
KLIKNIJ I ZADZWOŃ!