Skip to content

Oferta dla klienta biznesowego

Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy dokumentacji oraz oceny sytuacji, przedstawia Klientowi dokładną informację na temat proponowanych kroków prawnych oraz daje wsparcie na każdym etapie postępowania.

O kancelarii
 

Kancelaria prawna Brodziak-Grzyb służy profesjonalną i kompleksową pomocą prawną osobom fizycznym oraz firmom. W ramach usług, klientom oferujemy fachowe doradztwo, skrupulatność i zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz wysoką wiedzę merytoryczną.

Pomoc prawna, którą świadczy Kancelaria odbywa się z zachowaniem kodeksu etyki zawodowej radców prawnych, a informacje uzyskane od klientów, chronione są tajemnicą zawodową.

DLA FIRM

 

Kancelaria Prawna Brodziak – Grzyb służy profesjonalną i kompleksową pomocą prawną.

Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach na terenie całego kraju, Sądem Najwyższym i w postępowaniach egzekucyjnych. Reprezentuje również Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzi również negocjacje na etapie postępowania przedsądowego.

Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy dokumentacji oraz oceny sytuacji, przedstawia Klientowi dokładną informację na temat proponowanych kroków prawnych oraz daje wsparcie na każdym etapie postępowania.

 

Windykacja należności, postępowanie egzekucyjne:

  • wezwania do zapłaty, negocjacje, dochodzenie roszczeń o zapłatę przed sądem,
  • prowadzenie windykacji na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej
  • wyjawienie majątku,
  • stały monitoring powierzonych spraw w sądach i u komorników
  • na życzenie okresowe raporty składane klientowi z podejmowanych działań w trakcie procesu jak i postępowania egzekucyjnego
  • zyskanie klauzuli wykonalności dla wyroku i skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
KLIKNIJ I ZADZWOŃ!