Oferta dla klienta indywidualnego

Oferta dla klienta indywidualnego

Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi we wszystkich instancjach na terenie całego kraju, w postępowaniach egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

O kancelarii

Praktyka i wiedza teoretyczna są gwarancją, że Klienci Kancelarii otrzymają specjalistyczną pomoc w kryzysowych sytuacjach na każdym etapie postępowania oraz satysfakcjonujące rozwiązanie powierzonej sprawy.

Celem Kancelarii jest zapewnienie szerokiego dostępu do profesjonalnej obsługi prawnej. Świadczymy usługi zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych.

DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Kancelaria Prawna Brodziak – Grzyb służy profesjonalną i kompleksową pomocą prawną.

Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach na terenie całego kraju, Sądem Najwyższym i w postępowaniach egzekucyjnych. Reprezentuje również Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzi również negocjacje na etapie postępowania przedsądowego.

Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy dokumentacji oraz oceny sytuacji, przedstawia Klientowi dokładną informację na temat proponowanych kroków prawnych oraz daje wsparcie na każdym etapie postępowania.

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz reprezentację w szczególności w sprawach z zakresu prawa:

CYWILNEGO I SPADKOWEGO m.in.:

 • o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia
 • eksmisję
 • ochronę posiadania i własności
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności (m.in. drogi koniecznej)
 • księgi wieczyste
 • odwołanie darowizny
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • odrzucenie spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu


RODZINNEGO m.in.:

 • rozwód i separację
 • podział majątku dorobkowego
 • alimenty (ustalenie, uchylenie, podwyższenie, obniżenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja)
 • ubezwłasnowolnienie (całkowite i częściowe)
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, egzekwowanie kontaktów z dziećmi
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (m.in. w przedmiocie wydania zgody na odrzucenie spadku, wydania paszportu, dowodu osobistego bez zgody drugiego z rodziców, wyrażenia zgody na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców, dysponowania majątkiem dziecka etc.)
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej między małżonkami (w tym z datą wsteczną) przez sąd


PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH m.in.:

 • wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie protokołu
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
 • odwołanie od decyzji ZUS, renta, emerytura
 • odprawy i inne świadczenia pracownicze


PRAWA ADMINISTRACYJNEGO m.in.

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym


OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Upadłość Konsumencka:

 • ocena sytuacji Klienta i wnikliwa analiza dokumentacji
 • wniosek o ogłoszenie upadłości, reprezentacja
 • oferujemy pomoc i wsparcie w czasie postępowania oddłużeniowego oraz w negocjacjach z wierzycielami
 • wszelka pomoc w procesie upadłościowym
 • po pomyślnym ogłoszeniu upadłości na życzenie Klienta, wspomagamy go w kontaktach z syndykiem a także udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Zaufali nam:

Oferta dla klienta indywidualnego 1

Univeral24 - Producent folii stretch

Oferta dla klienta indywidualnego 2

3DGeodezja

Oferta dla klienta indywidualnego 3

PolGeo Geodezja

Oferta dla klienta indywidualnego 4

PORTAL Pewny-prawnik.pl
Kliknij i Zadzwoń

INFORMACJA O AKTUALNEJ PRACY KANCELARII

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację informujemy, że nasza Kancelaria pracuje normalnie, jednak w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), a także z w związku z komunikatem o odwołaniu większości rozpraw co najmniej do dnia 31.03.2020 r., Kancelaria do odwołania będzie świadczyć usługi w trybie on-line, co pozwala Państwu skorzystać z naszych usług bez wychodzenia z domu.

Wobec powyższego, w celu uzyskania porady i obsługi prawnej prosimy o kontakt e-mail na adres Kancelarii:

[email protected]

Prosimy opisać swój problem i oczekiwać na odpowiedź Kancelarii. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

☎  733 340 113 

Z wyrazami szacunku

Kancelaria Prawna

Brodziak-Grzyb