Skip to content

Upadłość konsumencka – Kancelaria Prawna Brodziak-Grzyb

Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi we wszystkich instancjach na terenie całego kraju, w postępowaniach egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

O kancelarii
 

Praktyka i wiedza teoretyczna są gwarancją, że Klienci Kancelarii otrzymają specjalistyczną pomoc w kryzysowych sytuacjach na każdym etapie postępowania oraz satysfakcjonujące rozwiązanie powierzonej sprawy.

Celem Kancelarii jest zapewnienie szerokiego dostępu do profesjonalnej obsługi prawnej. Świadczymy usługi zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka, czy też (przez niektórych nazywane) bankructwo konsumenckie, to nic innego jak postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Chodzi zatem o osoby, które na dzień składania wniosku o upadłość nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą firmy. Samo pojęcie „upadłość konsumencka” nie zostało użyte przez ustawodawcę w tekście ustawy. W praktyce stosowanie tej nazwy jest jak najbardziej akceptowalne, stanowi jednak skrót myślowy.

Postępowanie to jest szansą na całkowite oddłużenie i rozpoczęcie życia na ’’czysto’’, bez długów, zobowiązań czy firm windykacyjnych nękających nas w domu, czy pracy.

Każdy kto ma dług, stał się niewypłacalny i nie widzi szans na wyjście z kryzysowej sytuacji samodzielnie, powinien podjąć działania mające na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Możliwe, że to jedyna okazja na rozpoczęcie nowego życia, bez wierzycieli i komorników na karku. Weź sprawy w swoje ręce już dzisiaj i uwolnij się od długów.

 

Jak wszcząć postępowanie? Gdzie się zgłosić?

Postępowanie prowadzi Sąd. Aby jednak Sąd zainteresował się naszą sytuacją, konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Jest to etap, który wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Ustawa wymaga bowiem podania szeregu informacji o dłużniku. Warto już na tym etapie skorzystać z pomocy profesjonalistów – radcy prawnego lub adwokata, którzy udzielą niezbędnych wskazówek praktycznych. Sam wniosek ma niezwykle istotne znaczenie w postępowaniu, bowiem stanowi główne i pierwsze źródło informacji dla Sądu o zaistniałym stanie faktycznym.

 

Upadłość konsumencka – dokumenty, które należy załączyć do wniosku.

Wniosek, w którym należy opisać stan faktyczny naszej sprawy powinien być wsparty załącznikami w postaci dokumentów, które potwierdzą zawarte w nim okoliczności, np. umowy z wierzycielami, dokumentację medyczną.

 

Opłata od wniosku.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Sama opłata sądowa od wniosku wynosi w aktualnym stanie prawnym 30 zł i jest obowiązkowa. W skrajnych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z niej.

 

Jakie długi można umorzyć w tym postępowaniu?

Wszystkie. Nie ma znaczenia podstawa prawna istniejących zobowiązań dłużnika. Dłużnik więc ma możliwość umorzyć zarówno zobowiązania zaciągnięte w sferze prywatnej (np. kredyt konsumpcyjny), jak i te, które powstały w związku z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Upadłość konsumencka – czy dłużnik musi posiadać jakikolwiek majątek?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku.

 

Czy małżonkowie mogą wspólnie ogłosić upadłość konsumencką?

Nie. Każde z małżonków musi złożyć odrębny wniosek. Jest jednak prawdopodobne, że Sąd połączy obie sprawy do wspólnego rozpoznania.

 

Upadłość konsumencka – do którego Sądu powinienem złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Sądem właściwym do rozpoznania naszej sprawy jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy w okręgu którego przebywamy i gdzie skupia się nasze centrum spraw życiowych. Jeżeli zatem naszym miejscem pobytu, gdzie pracujemy, mieszkamy etc. jest Częstochowa, to Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Gospodarczy.

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpatruje Sąd w składzie jednego sędziego zawodowego.

 

Czy małżonkowie mogą wspólnie ogłosić upadłość konsumencką?

Nie. Każde z małżonków musi złożyć odrębny wniosek. Jest jednak prawdopodobne, że Sąd połączy obie sprawy do wspólnego rozpoznania.

 

Upadłość konsumencka – zmiany w 2019 roku.

Wprowadzenie do polskiego obrotu prawnego upadłości konsumenckiej ma długą historię legislacyjną, która wciąż ewoluuje. Na przestrzeni kilku ostatnich lat ustawodawca wprowadził znaczące zmiany, które spowodowały, że wielu dłużników dostało nową szansę. To jednak nie koniec. Kolejne zmiany szykują się już w tym roku – 2019. Czas pokaże czy będą to zmiany na jeszcze lepsze.

 

Czy warto zaryzykować?

Komornik, wierzyciel, windykacja, czy upadłość konsumencka? Masz wybór – albo borykać się do końca życia z komornikami, postępowaniami egzekucyjnymi, windykacją i wierzycielami, albo złożyć wniosek o upadłość konsumencką i dać sobie szansę na spokojną starość bez zajęć komorniczych. Tak naprawdę nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, warto poszukać profesjonalnego wsparcia osób, które się na tym znają, jak np. radca prawny czy adwokat. Skontaktuj się i umów na spotkanie i konsultacje z prawnikiem, który zajmuje się na co dzień upadłością konsumencką, otrzymasz niezbędne informacje, które pozwolą podjąć Ci ostateczną decyzję.

 

Upadłość konsumencka – koszt.

Niewątpliwie o koszt całego postępowania pyta wiele osób zainteresowanych złożeniem wniosku. Jak już wyżej wskazano opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości, która jest obowiązkowa, wynosi aktualnie 30 zł. Osoba chcąca ogłosić bankructwo musi mieć jednak świadomość, że będzie zobowiązana również do pokrycia kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wysokość tych kosztów jest uzależniona od czasu trwania postępowania, a także czynności podejmowanych przez syndyka. Ale spokojnie – dłużnik nie musi dysponować tą sumą, gdyż może zostać ona rozłożona na raty w ramach planu spłaty wierzytelności.

Kolejną kwestią jest czy jesteś w stanie samodzielnie przeprowadzić postępowanie? Może to być trudne, jeśli nie posiada się odpowiedniej wiedzy prawnej. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy fachowca. Wówczas należy mieć na uwadze, że koszty upadłości zostaną powiększone o reprezentację doświadczonego prawnika. Ceny kompleksowej obsługi prawnej najczęściej są ustalane w indywidualny sposób. W tym celu najlepiej skontaktować się z odpowiednią kancelarią prawną.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ZMIANY 2020! NOWE MOŻLIWOŚCI
 
KLIKNIJ I ZADZWOŃ!