Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 24 marca 2020 roku nowelizacji Prawa Upadłościowego, nastąpią fundamentalne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej.Upadłość konsumencka Częstochowa

Upadłość konsumencka Częstochowa dla każdego.

Nowelizacja zakłada, że upadłość konsumencka będzie ogłaszana w zasadzie wobec każdego, kto popadł w stan niewypłacalności, bez względu na okoliczność, czy swoim zachowaniem przyczynił się do niej. Przyczyny niewypłacalności upadłego będą badane na późniejszym etapie postępowania i od tego będzie zależało dalsze procedowanie Sądu.

Zrównanie szans konsumentów i byłych przedsiębiorców.

Zasadniczą zmianą jest to, że wniosek o upadłość konsumencką będą mogli złożyć także byli przedsiębiorcy, którzy przed wykreśleniem działalności, pomimo niewypłacalności nie dopełnili obowiązku złożenia terminowego wniosku o tzw. upadłość gospodarczą. Brak złożenia wniosku o upadłość gospodarczą w dotychczasowym stanie prawnym powodował, że wniosek był oddalany.

Wszyscy, którzy dotychczas nie spełniali przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą podjąć próbę złożenia wniosku na nowych zasadach.

Możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Zmiany zakładają również możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Rozwiązanie to może pozwolić dłużnikowi zachować składniki swojego majątku. Uzasadnienie projektu wprowadzającego upadłość konsumencką wskazuje, że decyzja sądu uwzględniająca wniosek dłużnika lub kierująca dłużnika do tego typu postępowania będzie uzależniona od stwierdzenia, że dłużnik dysponuje możliwościami zarobkowymi, które pozwalają na zawarcie układu i pokrycie koszów postępowania.

Czy wprowadzone nowelą zmiany okażą się korzystne dla dłużników?

Czas i praktyka pokażą. Niemniej jest to furtka i szansa dla wszystkich tych, którzy byli zupełnie wykluczeni z możliwości skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej.

Z pewnością bardzo dobrze należy ocenić zmianę, która umożliwia byłym przedsiębiorcom złożenie wniosku o upadłość, pomimo, że nie złożyli wcześniej wniosku o upadłość gospodarczą. Spory odsetek upadłych stanowią bowiem właśnie takie osoby.

Celem pomysłodawców upadłości konsumenckiej od zawsze było, aby konsument wyszedł z tzw. szarej strefy, a zatem strefy, gdzie dochody osiągane z nieformalnej działalności są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej itp. W istocie, wbrew pozorom, w upadłości konsumenckiej chodzi nie tyle o interes konsumenta, co o tzw. interes ogółu. Egzekucja komornicza prowadzona wobec niewypłacalnego konsumenta i tak zazwyczaj okazuje się bowiem bezskuteczna. Niejednokrotnie dłużnik, który ma wobec siebie prowadzonych kilka czy kilkanaście postępowań egzekucyjnych najprawdopodobniej nigdy nie spłaci nawet części zobowiązań. Jego potencjalne wpłaty w pierwszej kolejności idą na koszty, odsetki, a na końcu na kapitał. Upadłość konsumencka Częstochowa jest zatem zdecydowanie lepszą alternatywą dla każdego upadłego.

Kancelaria posiada swoją siedzibę w mieście Częstochowa i udziela  w powyższym zakresie porad prawnych, przygotowuje i prowadzi sprawy o upadłość konsumencką.