CZYM JEST ZACHOWEK
pixabay.com

W przypadku, gdy za życia nie spiszemy testamentu lub też w inny sposób nie uregulujemy kwestii naszego majątku – nasi najbliżsi będą dziedziczyć na podstawie ustawy.

W swojej praktyce dostrzegam jednak, że coraz częściej spadkodawcy pragnąc rozporządzić swoim majątkiem wedle własnej woli – spisują testament. (Testament możemy napisać sami, bądź w celu wzmocnienia jego wartości udać się do notariusza. W każdej chwili możemy go zmienić, bądź też odwołać. W jego treści możemy ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku dowolną, wybraną przez siebie osobę, także spoza kręgu najbliższych krewnych).

Możliwość sporządzenia testamentu, a tym samym zadecydowania o swoim majątku w sposób zupełnie dowolny, niejako stało się powodem do utworzenia instytucji zachowku. Najprościej ujmując, zachowek to pewna forma rekompensaty, przewidziana dla najbliższych spadkodawcy, którzy zostali przez spadkodawcę zupełnie pominięci w testamencie, a którzy normalnie dziedziczyliby gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego – „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).”

Jeżeli zatem zostałeś pominięty w testamencie, a należysz do grona uprawnionych możesz domagać się zachowku od tego kto otrzymał spadek. Jeśli spadkobierca testamentowy dobrowolnie nie chce wypłacić kwoty tytułem zachowku warto wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 

Skontaktuj się z nami!