WINA W ROZWODZIE, A PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
pixabay.com
Niezwykle częste pytanie naszych Klientów – czy orzeczenie przez Sąd wyłącznej winy jednego z małżonków w postępowaniu o rozwód, może mieć wpływ na podział majątku?

Co do zasady nie powinno to mieć większego znaczenia i nie powinno oddziaływać na postępowanie o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Będzie tak w zdecydowanej większości spraw. Niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach, gdy w postępowaniu o rozwód jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa z powodów – nazwijmy to ‘’finansowych’’, Sąd zajmujący się sprawą podziału majątku, ustalając nierówne udziały w majątku wspólnym – może pośrednio wziąć to pod uwagę. Za przykład tych tak zwanych przyczyn ‘’finansowych’’ można wskazać sytuację, gdy powodem rozpadu małżeństwa było bezmyślne trwonienie wspólnego majątku małżonków, bez wiedzy drugiego. Zasada bowiem jest taka, że udziały małżonków są równe. Wyjątkowo można dążyć do ustalenia nierównych udziałów np. w przypadku rażącego nieprzyczyniania się jednego z małżonków do powstawania majątku wspólnego (jeśli przykładowo nadużywał alkoholu, nie pracował i nie zajmował się domem i wychowaniem dzieci). Jeśli zatem chcemy, aby Sąd w postępowaniu o podział majątku orzekł nierówne udziały, a w postępowaniu rozwodowym orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków z powodów ‘’finansowych’’ to możemy zasugerować Sądowi, aby orzekając o podziale zwrócił swoją uwagę na przyczyny rozpadu małżeństwa.

Podsumowując – kwestia winy w rozwodzie może mieć pośrednie znaczenie dla sprawy o podział majątku wspólnego tylko, gdy zmierzamy do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wydania w rozwodzie wyroku zaocznego. Tytułem wyjaśnienia – wyrok zaoczny Sąd może wydać, gdy druga strona nie zajmie żadnego stanowiska w sprawie i nie stawi się na wyznaczony przez Sąd termin rozprawy.

 

Skontaktuj się z nami!