ALIMENTY - GDY DRUGI RODZIC NIE PŁACI NA DZIECKO
pixabay.com
Jesteś matką lub ojcem i wychowujesz dziecko lub dzieci? Drugi rodzic nie przyczynia się do zaspokajania jego potrzeb w żadnym zakresie bądź znikomym? To na Tobie spoczął ciężar wychowania i utrzymania waszego wspólnego dziecka, a druga strona uchyla się od tego obowiązku? Złóż do Sądu pozew o alimenty. Sąd wyda wyrok, w którym zobowiąże drugiego rodzica do płacenia na dziecko odpowiedniej sumy – tytułem alimentów.

Tak na marginesie, miej świadomość, że obowiązek alimentacyjny rodziców jest niezależny od tego, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy też nie. Nie ma również znaczenia, że jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej.

Pozew o alimenty – Jak się za to zabrać?

Połową sukcesu jest sporządzenie dobrego pozwu. Tzw. ’’powodem’’ będzie małoletni zastępowany przez Ciebie jako przedstawiciela ustawowego. Mianem ’’pozwanego’’ będzie natomiast określony rodzic, od którego żądasz płacenia alimentów. W treści pozwu wskazujesz kwotę jakiej żądasz miesięcznie tytułem alimentów oraz wszystkie okoliczności faktyczne sprawy. Oczywiście kwota ta powinna być rozsądna i musi się mieścić zarówno w uzasadnionych potrzebach dziecka, jak i możliwościach zarobkowych drugiego rodzica. Musisz odpowiednio udokumentować koszty utrzymania dziecka. Konieczne jest wyszczególnienie Sądowi co składa się na te wydatki. W uzasadnieniu powinny się znaleźć informacje zarówno o Twoim stanie majątkowym i zarobkowym jak i pozwanego rodzica. Do pozwu załączasz akty stanu cywilnego i dowody ponoszonych wydatków. Pozew w dwóch egzemplarzach składasz w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka ewentualnie dla miejsca zamieszkania pozwanego. Nie podlega on opłacie sądowej. W pozwie powinieneś wskazać adres zamieszkania zarówno swój jak i pozwanego. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na który wezwie rodziców celem ich przesłuchania. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyda wyrok, mocą którego zobowiąże drugiego rodzica do realizowania obowiązku alimentacyjnego. Po jego uprawomocnieniu się – jeżeli pozwany dobrowolnie nie będzie płacił zasądzonych alimentów – kierujesz sprawę do komornika. Jeżeli pozwany rodzic nie stawi się na wyznaczonym terminie rozprawy i nie zajmie żadnego stanowiska w sprawie – możliwe, że Sąd wyda tzw. wyrok zaoczny.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, sporządzania pism procesowych, w tym pozwów, wydawania opinii oraz prowadzenia przed uprawnionymi organami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

 

Skontaktuj się z nami!