FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z NABYCIEM SPADKU. CO NALEŻY ZROBIĆ?
pixabay.com
Gdy umiera bliska nam osoba trudno wówczas racjonalnie myśleć o jakichkolwiek formalnościach związanych z pochówkiem, a co dopiero o sprawach spadkowych. Wiele też osób często nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ogóle musi coś robić po śmierci bliskiej osoby. Wydaje się nam, że wystarczy posiadać tylko akt zgonu, aby załatwić wszystkie pozostawione po zmarłym sprawy czy uregulować kwestie majątku spadkowego. Czasem jednak nie obejdzie się bez  przeprowadzenia całej procedury spadkowej.

Wiele instytucji wymaga bowiem od spadkobiercy (i słusznie), aby ten przedłożył tzw. sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź też akt poświadczenia dziedziczenia. W skrócie są to dokumenty, które niejako potwierdzają status spadkobiercy. W większości przypadków uzyskanie ich będzie zatem konieczne. Bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobierca np. nie zostanie wpisany w księdze wieczystej jako następca prawny zmarłego właściciela nieruchomości. Legitymowanie się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia może też być konieczne w postępowaniu przed organami administracji państwowej, bankami, spółdzielniami etc.

Kancelaria udziela porad prawnych oraz zapewnia reprezentację przed Sądem w sprawach spadkowych.

 

Skontaktuj się z nami!