DZIEDZICZENIE ZACHOWKU
pixabay.com
Wiesz już co to jest zachowek i komu przysługuje. (Jeśli ktoś ominął ten temat zapraszamy do przestudiowania artykułu LINK). Nie każdy jednak ma świadomość, że roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu.

Oznacza to, że spadkobiercy (Ci którzy dziedziczą) tej osoby, która zmarła, a nie zdążyła skorzystać z przysługującego jej zachowku – mogą go odziedziczyć. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ustawa przewiduje dziedziczenie roszczenia o zachowek przez określony krąg podmiotów. Zgodnie z brzmieniem art. 1002 Kodeksu Cywilnego ’’ Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.’’ Chodzi zatem tylko o osoby uprawnione do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Przypomnijmy, że uprawnionymi do zachowku są zstępni, wstępni i małżonek spadkodawcy. Za przykład może stanowić następująca sytuacja:

Konstancja Nowak umiera i zostawia dwoje dzieci uprawnionych do zachowku: Eustachego i Anastazję. W niedługim czasie Anastazja (córka Konstancji) ginie w wypadku samochodowym, nie realizując swojego prawa do zachowku po zmarłej matce (Konstancji). Anastazja zostawia jedynego spadkobiercę w osobie swojego syna – Maurycego, któremu (jako spadkobiercy po Anastazji) będzie przysługiwał zachowek po zmarłej babce (Konstancji), gdyż on jako spadkobierca Anastazji i jednocześnie zstępny (wnuk Konstancji) jest uprawnionym do zachowku po ’’pierwszym spadkodawcy’’ (tj. Konstancji).

Zastanawiasz się czy odziedziczyłeś zachowek? Kancelaria udziela w tym zakresie szczegółowych porad prawnych.

 

Skontaktuj się z nami!