Odwołanie od decyzji ZUS-u.
pixabay.com
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję? Nie zgadzasz się z nią i uważasz, że jest dla Ciebie krzywdząca?

Odwołaj się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Niech niezależny i bezstronny Sąd zweryfikuje decyzję ZUS-u i oceni czy jest ona zasadna. W treści odwołania powołaj wszelkie możliwe dowody, z których nie mogłeś skorzystać przed ZUS-em, a które pomogą podważyć jego decyzję, w tym również świadków.  Zawnioskuj o powołanie biegłych sądowych, którzy nie są związani z ZUS-em.

Nieważne czy decyzja odmowna dotyczy emerytury pomostowej, zasiłku chorobowego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy świadczenia przedemerytalnego. Każda z nich może okazać się pomyłką ZUS-u.

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu rentowego. Pamiętaj, aby zachować termin do wniesienia odwołania. Masz na to tylko miesiąc od dnia doręczenia Ci decyzji.

Prawidłowo sporządzone i wniesione w terminie odwołanie może zmienić decyzję organu rentowego na Twoją korzyść.

 

Skontaktuj się z nami!