ZALICZKA, A ZADATEK
pixabay.com
Warto wiedzieć, że zadatek i zaliczka to nie to samo.

Zaliczka jest instytucją niedefiniowaną w Kodeksie Cywilnym, wypracowaną przez praktykę, znajdującą zastosowanie w obrocie pomiędzy kontrahentami. Istotą zaliczki jest częściowe spełnienie świadczenia głównego przed upływem terminu do spełnienia go w całości.

Instytucję zadatku z kolei reguluje art. 394 Kodeksu Cywilnego. Zadatek pełni funkcję motywującą stronę do wykonania umowy i w tym sensie stanowi pewne zabezpieczenie jej wykonania.

Najważniejsza różnica pomiędzy powyższymi instytucjami ujawnia się, kiedy nie dochodzi do wykonania umowy.

W przypadku zaliczki – jeżeli wykonanie umowy nie dochodzi do skutku – podlega ona zwrotowi jako świadczenie nienależne.

W przypadku zadatku – w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować albo żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, jeśli go sama dała.

W związku z tym, że skutki zaliczki i zadatku w razie niewykonania umowy są zasadniczo różne i wiążą się z odmiennymi dolegliwościami dla strony, która nie wykona umowy – rozważ każdorazowo co jest dla Ciebie w danej sytuacji korzystniejsze.

 

Skontaktuj się z nami!