Upadłość konsumencka CzęstochowaNie ma się co oszukiwać, długi były, są i będą. Popadamy w nie z różnych przyczyn, czasem zawinionych, czasem zupełnie od nas niezależnych. W życiu bywa niestety różnie. Nie zawsze układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.

Z pomocą przychodzi, słynna w ostatnim czasie – upadłość konsumencka. Od czasu pojawienia się jej po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie – aż do dzisiaj, przeszła znaczącą ’’metamorfozę’’.

 

Upadłość konsumencka – ewolucja.

Proces wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa upadłości konsumenckiej ma długą historię legislacyjną. Początki stosowania tej instytucji były niezwykle trudne. Mało kto był w stanie zrealizować stawiane przez ustawę warunki, przez co przepisy te można było śmiało określać mianem martwych.

Aktualnie obowiązujące zasady stwarzają już spore możliwości dłużnikom i realnie mogą być furtką do nowego jutra. Upadłość wobec osób fizycznych ogłasza się już coraz częściej. Jest dobrze.

Zawsze jednak może być lepiej. Zauważa to również ustawodawca, który proponuje wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej i to już z początkiem 2019 roku.

Czy proponowane przez ministerstwo zmiany, to zmiany na lepsze? Taka jest idea. Co z tego wyjdzie? Czas i praktyka pokażą.

Co się ma zmienić?

  1. Aktualnie, Sąd badając sprawę, musi ustalić z jakiej przyczyny doszło do stanu niewypłacalności. Jeśli postępowanie dłużnika było umyślne lub charakteryzujące się rażącym niedbalstwem, Sąd najpewniej oddali taki wniosek. Zmiany natomiast mają wyeliminować konieczność spełniania powyższej przesłanki, a przynajmniej na wstępnym etapie postępowania.
  2. Zgodnie z aktualnymi przepisami, Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli może określić jego czas realizacji na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Zmiany natomiast przewidują wydłużenie tego okresu, nawet do 84 miesięcy, w przypadku dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
  3. Nowe przepisy mają dać możliwość konsumentom zawierania układu z wierzycielami, czego do tej pory w przypadku osób fizycznych nie było.
  4. W stosunku do osób nieposiadających żadnego majątku ma zostać znacznie przyśpieszona procedura ogłaszania upadłości.

To tylko niektóre z proponowanych zmian.

 

Czekamy zatem na wejście w życie.